top of page
1320h10802_İnternet.png

Kişisel Gama Radyasyon Dozimetresi DKG-21

  • Gama ve X-ışını radyasyonunun bireysel doz eşdeğerinin (DE) ölçümü

  • Gama ve X-ışını radyasyonunun bireysel doz eşdeğer oranının (DER) ölçümü

bottom of page