top of page

Radyasyondan Korunma Eğitimi

TÜV AUSTRIA Personel Belgelendirme(detay için tıklayınız), Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği ve TOBB Üniversitesi ile işbirliği halinde, eski ve bilinen adıyla Türkiye Atom Enerjisi Kurumu [TAEK], yeni adıyla Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu [TENMAK] onaylı "Radyasyondan Korunma Eğitimlerini" düzenlemeye 2024 yılında da heyecanla devam ediyoruz.

Keyifli, verimli ve interaktif eğitimlerimizde sizleri görmek için heyecanlanıyoruz.

Eğitimlerimiz
 

  1. Endüstriyel Radyografide Radyasyondan Korunma [ERRK]

  2. Endüstriyel Uygulamalarda Radyasyondan Korunma [EURK]

  3. Radyasyon Ölçümü ve Radyasyondan Korunma [RÖRK]

  4. Radyoaktif Madde Taşımacılığında Radyasyondan Korunma [RMTRK]

  5. Tanısal Radyolojide Radyasyondan Korunma [TRRK]

  6. Bir Günlük Radyasyondan Korunma Eğitimi [BGRK]

  7. Prosese Özgü Radyasyondan Korunma Eğitimleri

ERRK

2024

27-30 Ocak
24-27 Şubat
23-26 Mart

 

RMTRK

2024

2-5 Mart
4-7 Mayıs

 

Prosese Özgü

2024

Planlama için lütfen iletişime geçiniz.

EURK

2024

3-6 Şubat
9-12 Mart
30 Mart-2 Nisan


 

TRRK

2024

10-13 Şubat

RÖRK

2024

20-23 Ocak 
17-20 Şubat
16-19 Mart

BGRK

2024

31 Ocak
28 Şubat
27 Mart

 

bottom of page