Eğitim, gerçeklerin öğretilmesi değildir. Düşünmek için aklın eğitilmesidir. – Albert Einstein

Radyasyondan Korunma
Eğitimi

TÜV AUSTRIA Personel Belgelendirme(detay için tıklayınız), Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği ve TOBB Üniversitesi ile işbirliği halinde, eski ve bilinen adıyla Türkiye Atom Enerjisi Kurumu [TAEK], yeni adıyla Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu [TENMAK] onaylı "Radyasyondan Korunma Eğitimlerini" düzenlemeye 2022 yılında da heyecanla devam ediyoruz.

Keyifli, verimli, uzaktan ama interaktif eğitimlerimizde sizleri görmek için heyecanlanıyoruz.

Eğitimlerimiz :

 1. Endüstriyel Radyografide Radyasyondan Korunma [ERRK]

 2. Endüstriyel Uygulamalarda Radyasyondan Korunma [EURK]

 3. Radyasyon Ölçümü ve Radyasyondan Korunma [RÖRK]

 4. Radyoaktif Madde Taşımacılığında Radyasyondan Korunma [RMTRK]

 5. Tanısal Radyolojide Radyasyondan Korunma [TRRK]

 6. Nükleer Tıpta Radyofarmasötikler ve Radyasyondan Korunma [NTRRK]

 7. Bir Günlük Radyasyondan Korunma Eğitimi [BGRK]

 8. Prosese Özgü Radyasyondan Korunma Eğitimleri

ERRK

6-9 Haziran 2022

1-4 Ağustos 2022

TRRK

 • 25-28 Nisan 2022

 • 21-24 Kasım 2022

EURK

 • 13-16 Haziran 2022

 • 25-28 Temmuz 2022

NTRRK

 • 15-18 Ağustos 2022

RÖRK

 • 18-21 Temmuz 2022

 • 12-15 Eylül 2022

BGRK

 • 30 Nisan 2022

 • 30 Mayıs 2022

 • 27 Haziran 2022

RMTRK

 • 23-26 Mayıs 2022

 • 8-11 Ağustos 2022

Prosese Özgü

 • Planlama için lütfen iletişime geçiniz