top of page

Radyasyondan Korunma Eğitimi

TÜV AUSTRIA Personel Belgelendirme(detay için tıklayınız), Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği ve TOBB Üniversitesi ile işbirliği halinde, eski ve bilinen adıyla Türkiye Atom Enerjisi Kurumu [TAEK], yeni adıyla Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu [TENMAK] onaylı "Radyasyondan Korunma Eğitimlerini" düzenlemeye 2024 yılında da heyecanla devam ediyoruz.

Keyifli, verimli ve interaktif eğitimlerimizde sizleri görmek için heyecanlanıyoruz.

Eğitimlerimiz
 

  1. Endüstriyel Radyografide Radyasyondan Korunma [ERRK]

  2. Endüstriyel Uygulamalarda Radyasyondan Korunma [EURK]

  3. Radyasyon Ölçümü ve Radyasyondan Korunma [RÖRK]

  4. Radyoaktif Madde Taşımacılığında Radyasyondan Korunma [RMTRK]

  5. Tanısal Radyolojide Radyasyondan Korunma [TRRK]

  6. Bir Günlük Radyasyondan Korunma Eğitimi [BGRK]

  7. Prosese Özgü Radyasyondan Korunma Eğitimleri

ERRK

2024

23-26 Mart
27-30 Nisan
1-4 Haziran
29 Haziran-2 Temmuz

 

RMTRK

2024

4-7 Mayıs
17-20 Ağustos

Prosese Özgü

2024

Planlama için lütfen iletişime geçiniz.

EURK

2024

30 Mart-2 Nisan
11-14 Mayıs
8-11 Haziran
6-9 Temmuz


 

TRRK

2024

12-15 Ekim

RÖRK

2024

25-28 Mayıs
22-25 Haziran
24-27 Ağustos

BGRK

2024

27 Mart
24 Nisan
29 Mayıs
26 Haziran
31 Temmuz

 

bottom of page