top of page

ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARDA RADYASYONDAN KORUNMA

EURK

Eğitimin Amacı

Radyasyondan korunma sorumlu olarak görev alacak personel ile diğer çalışanların radyasyondan korunma konusunda bilgilendirilmesi ve belgelendirilmesi

Eğitime Kimler Katılmalı 

Otomasyon sistemlerde kullanılan (seviye, yoğunluk, ağırlık, kalınlık vb.) ölçüm cihazları, mobil yoğunluk-nem ölçüm cihazları, laboratuvarda kullanılan radyasyon kaynağı içeren analiz cihazları, kalibrasyon amaçlı radyasyon kaynağı kullananlar, radyasyondan korunma sorumluları ve diğer çalışanlar,endüstriyel kaynakların imalatı, bakım ve onarım faaliyetlerinde bulunan kuruluşlarda ‘’Radyasyondan Korunma Sorumlusu’’ (RKS) olacak personel ile İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği bu kuruluşlarda doğrudan iyonize radyasyonla çalışan tüm personel bu eğitimi almak zorundadır.
 

bottom of page