top of page
EPD27-DoseGen_internet.jpg

Elektronik Kişisel Dozimetre EPD-27

  • Gama ve X-ışını radyasyonunun bireysel doz eşdeğerinin (DE) ölçümü

  • Gama ve X-ışını radyasyonunun bireysel doz eşdeğer oranının (DER) ölçümü

  • Kontrol bölgesinde geçirilen sürenin izlenmesi

  • Personelin bireysel dozimetrik kontrolünün yazılım ve donanım kompleksi (birleşik) otomatik sisteminin bir parçası olarak personel üzerindeki doz yüküne ilişkin otomatik bir veri tabanının sürdürülmesi

bottom of page