top of page

Exclusive ServicesENDÜSTRİYEL UYGULAMALARDA RADYASYONDAN KORUNMA

(EURK)

EĞİTİMİN AMACI 

Radyasyondan korunma sorumlu olarak görev alacak personel ile diğer çalışanların radyasyondan korunma konusunda bilgilendirilmesi ve belgelendirilmesi

2

HEDEF KİTLE

Radyasyon Güvenliği yönetmeliği kapsamında kullanılan araç tarama sabit proses kontrol taşınabilir nükleer ölçüm (yoğunluk ve nem ölçüm vb.), kuyu tipi ölçüm, kabinli skopi ve analiz cihazlarını kullanan kuruluşlarda ‘’Radyasyondan Korunma Sorumlusu’’ (RKS) olacak personel ile İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği bu cihazları kullanan tüm personel

Endüstriyel kaynakların imalatı, bakım ve onarım faaliyetlerinde bulunan kuruluşlarda ‘’Radyasyondan Korunma Sorumlusu’’ (RKS) olacak personel ile İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği bu kuruluşlarda doğrudan iyonize radyasyonla çalışan tüm personel

TENMAK ONAYLI RADYASYONDAN KORUNMA EĞİTİMLERİ

Eğitim, TENMAK ''Radyasyondan Korunma Eğitimlerinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara'' uygun olarak düzenlenmektedir.

bottom of page