top of page

Exclusive ServicesBİR GÜNLÜK RADYASYONDAN KORUNMA

(BGRK)

EĞİTİMİN AMACI 

Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği (17 Haziran 2011 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) gereği toplama ve ayırma tesislerinde taşınabilir radyasyon ölçüm cihazı kullanıcılarına eğitim verilmesi, radyasyondan korunmaya yönelik bilgilendirme, farkındalık seviyesini arttırma, aynı zamanda taşınabilir radyasyon ölçüm cihazı kullanımı konusunda katılımcıları bilgilendirmek ve belgelendirmek.

2

HEDEF KİTLE

Hurda ve geri dönüşüm alanlarında çalışanlar için Bazı tehlikesiz atıkların geri kazanımı tebliği gereği toplama ve ayırma tesislerinde taşınabilir radyasyon ölçüm cihazı kullanacaklar

Endüstri alanında çalışanlar için: Taşınabilir nükleer yoğunluk ve nem ölçüm, (Troxler,Humbolt,CPN) seviye ölçüm kuyu logo, x-ışını analiz, cihazları ile beraber radyasyon ölçüm cihazı kullanan personel

Sağlık alanında çalışanlar için: x- ışını cihazlarının bakım onarımını yapan personel
 

TENMAK ONAYLI RADYASYONDAN KORUNMA EĞİTİMLERİ

Eğitim, TENMAK ''Radyasyondan Korunma Eğitimlerinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara'' uygun olarak düzenlenmektedir.

bottom of page