Exclusive Services



RADYOAKTİF MADDE TAŞIMACILIĞINDA RADYASYONDAN KORUNMA

(RMTRK)

EĞİTİMİN AMACI 

Taşımacılıkta çalışan personelin radyasyondan korunma konusunda bilgilendirilmesi ve belgelendirilmesi

2

HEDEF KİTLE

Radyoaktif kaynakların ithalatı, ihracatı ve taşımasını yapan firmaların ‘’Radyasyondan Korunma Sorumlusu’’ sertifikası almak ya da yenilemek için merkezi ''TENMAK'' RKS sınavına girecek olan personeli

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği radyoaktif kaynakların ithalatı, ihracatı ve taşımasını yapan firmalarda iyonize radyasyonla çalışan tüm personel

3

EĞİTİM TARİHLERİ

23-26 Mayıs 2022

8-11 Ağustos 2022

TENMAK ONAYLI RADYASYONDAN KORUNMA EĞİTİMLERİ

Eğitim, TENMAK ''Radyasyondan Korunma Eğitimlerinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara'' uygun olarak düzenlenmektedir.