top of page
Spectra-1_İnternet.png

Arama Dozimetre-Radyometre MKS-11GN

  • Genlik gama spektrumları ile radyonüklid tipinin tanımlanması

  • Gama ve nötron radyasyon yoğunluğunun belirlenmesi

  • Gama ve X-ışını radyasyonunun (foton iyonlaştırıcı radyasyon) ortam doz eşdeğer
    oranının (DER) ölçümü

  • Nötron radyasyonunun ortam doz eşdeğer oranının (DER) göstergesi

  • Gama ve X-ışını radyasyonunun ortam doz eşdeğerinin (DE) ölçümü

  • Genlik gama spektrumlarını ve olay günlüklerini geçici olmayan belleğe kaydetme

bottom of page