top of page
StoraABGv-Kejsi-01_İnternet.jpg

Alfa Beta Gama Dozimetre-Radyometre RKS-01

  • Gama ve X-ışını radyasyonunun (foton iyonlaştırıcı radyasyon) ortam doz eşdeğer
    oranının (DER) ölçümü

  • Yüzey beta parçacıkları akı yoğunluğunun ölçümü

  • Beta yayan radyonüklidlerin yüzey aktivitesinin ölçülmesi

  • Yüzey alfa parçacıkları akı yoğunluğunun ölçümü

  • Alfa yayan radyonüklidlerin yüzey aktivitesinin ölçülmesi

  • Alfa-beta-gama radyasyon dedektöründen darbe sayma hızının gösterilmesi

bottom of page